Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk I Skjåk 28.mai 2020.

Det var påmeldt 2 deltagere.

Været under den godkjenningsprøven sol med varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myrområder.

Begge deltagerne Torstein Ytre og Kari Hånsnar besto godkjenningsprøven.

NKH gratulerer og ønsker lykke til med praktisk søk etter kadaver

Nils Steinvik