Norske Kadaverhunder har i samarbeid med Hattfjelldal sau og geit arrangert kurs for kadaverhunder for søndre del av Nordland.

Kurset ble holdt med informasjonsmøte, felles samling inne og søk ute i felt.

Feltene var lagt til et nedlagt gårdsbruk, med skogkanter, grøfter og hogstfelt. Det var et flott vintervær under hele kurset. I feltene var det både rev og elg, men lite sau.

Deltakere var alt fra erfarne tilsynspersoner med lang fartstid til de som var nybegynnere.

Alle var engasjerte, flinke og lærevillige.

Det deltok 6 ekvipasjer på kurs.

Deltakere var fra Hattfjelldal, Nesna og Hemnes Kommuner.

Norske kadaverhunder takker for oppdraget og ønsker alle ekvipasjer lykke til i videre trening, alle fikk anbefaling til å gå opp på prøve .

Krutådal 13 nov. 2019

Instruktører

Laila Hoff

Hermann Sotkajervi