Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøve for søndre del av Nordland.

Det var en hund oppmeldt til prøve.

Denne møtte ikke på grunn av sykdom prøvedagen.

Prøvested var i Hattfjelldal kommune.

Det var lagt ut et prøvefelt hvor det befant seg både elg, og rev. Størrelsen på prøvefeltene var 480 meter x 320 meter, og inneholdt bekker, steinrøyser, kratt og myr i tillegg til gammel innmark og hogstfelt.

Dommere var Laila Hoff og Hermann Sotkajervi

Hattfjelldal 13 nov -2019