Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Beiarn frivillighetssentral kadaverhundprøver for  deltakere av vårens kurs i Beiarn.

Det ble i tidsrommet 1-2 nov holdt prøver for kadaverhunder.

Det var lagt ut to ulike prøvefelt hvor det befant seg både elg og rev.

Det var også beitedyr i området hvor det ble bedrevet ettersank.

Størrelsen på prøvefeltene var 350 meter x 380 meter, og inneholdt bekker, steinrøyser, kratt og myr i tillegg til skog og et grustak. Feltet var i hovedsak lagt i gammel blandingskog med lauv og bartrær.

Utlagte kadaver var ferske og lave temperatur gjorde at de luktet lite.

Prøvedeltakere var en allsidig gruppe, som alle hadde til felles at de var meget engasjerte og dyktige.

Etter at siste ekvipasjen var i mål, kunne vi konstatere at Beiarn kommune hadde fått tre nye kadaverhundekvipasjer.

Vi takker for oppdraget og ønsker hunder og førere lykke til i et viktig arbeid.

Dommere var Laila Hoff og Hermann Sotkajervi