Godkjenningsprøve i Øyer 20.10.2019. Det var meldt på fem deltagere. Det ble lagt ut to felt fordi to deltagere skulle bruke samme hund. Et felt var ganske flat med mye langt tørt gras og noe skog på 72 mål.

Det andre var litt brattere med halvparten skog og halvparten snaufelt på 62 mål. Det var norsk grå elghund, islandsk fårehund, toller og border collie som stilte til start. Alle løste oppgaven på sin måte, noen fant alle objektene pluss bjella og andre fant to og bjella. Det vil si alle bestod med glans. Takk til Astrid som hadde funnet grunn, som holdt hus og serverte kaffe og mat. Gratulere til Astrid, Terje. Morten Therese og Signhild. Tusen takk for en fin og hyggelig dag.

Kristian og Jonny