Dette var en invitasjon fra Fylkesmannen i Innlandet der målet var å diskutere muligheter med elektronisk overvåkning. Vi benyttet anledningen til møter med Telespor før møte og FindMy etter møte, her fikk vi en oppdatering om nyheter og framtidsutsikter. Dette vil disse aktørene lansere utover vinteren.

Oppland Sau og Geit og Norske kadaverhunder var der fordi vi har bred erfaring gjennom flere prosjekter der vi har benyttet disse hjelpemidlene.

Øystein Holand, Professor, møtte for å se hva vi har gjort.

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap / Department of Animal and Aquacultural SciencesNorges miljø-og biovitenskaplige universitet/Norwegian University of Life Sciences

Denne professoren undersøker mulighetene for å forske på dette og var interessert i dataene vi har til nå.

Dette er noe vi har nytte av og kan utvikle kurs rundt tror eg.

Jonny