Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk på Dombås 25 august 2019. Det var påmeldt 3 deltagere.

Været under den godkjenningsprøven oppholds med varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker, skogskogst og myr. Det var sau og storfe i tilknytning til søksområdet. Storfeet ble presset ut av søksområdet slik at det ikke var til hinder for gjennomføringen.

Jannike G Warberg med Krutt og Sølvi Hegsbro med Lissi besto godkjenningsprøven.

NKH gratulerer og ønsker lykke til med praktisk søk etter kadaver

Nils Steinvik