hund

22.23.24.25/ 4. 2012.

På teoridelen møtte 10 personer. De som skulle på kurs, men også andre som hadde interesse av dette arbeide.

Lamminga hadde akkurat startet. En stor hannbjørn var skutt i nabolaget. Fler kom med bilde på mobilen av ulven som lusket rundt husene her. Her var lokale faktorer som fortalte at arbeide vi holdt på med var nødvendig.

Treningsområdet ble stort.1300 meter mellom 2 av ytterpunktene. 2 objekt nede på flatlandet. 2 var plassert i ei hamning, og 3 i et område med geografiske avgrensninger.

I det siste området arbeidet ekvipasjene kun med hund. Uten veiledning fra GPS. Dette ga deltakere uten erfaring med GPS et pusterom fra denne "greia" Funnene skulle markeres og beskrives på GPS som vanlig.

Dette område var på 3.6 mål. Bratt og ulendt. 1 lite lam 1 lår og en bog.

Gjemt, samtidig som det ga god vitring. 3 ekvipasjer fant 2 objekt.

2 fant 1. Deltakerne fikk omlag en halvtime i dette feltet. Her ble det synliggjort hvor de stod i forhold til ei godkjenningsprøve. Område ville da være 30 ganger så stort, men med noe bedre terreng.

Søksobjektene var lam som hadde levd og deler av ei søye.

Deltakerne lærte markering og beskrivelse på GPS. De lærte å legge inn koordinater og å gå til disse (radiobjeller). Vi viste sporloggen, og noen lærte å gjøre om fra grader og minutter til UTM/UPS.

Hundemateriale var 3 BC, 1 dachshund og en grå elghund.. Dachshunden var ikke preget på jakt, men hadde trass korte bein et meget effektivt søk.

Blant BCene varierte kvaliteten noe, men alle hadde potensiale til å gjøre en solid jobb.

Elghunden hadde erfaring fra jakt. Godkjent ettersøkshund.

Saueeierne i området hadde betydelige tap. Også på innmark. Noe som gir spesielle utfordringer.

kadaversok