Norske kadaverhunder gjennomførte vedlikeholdssamling for tidligere godkjente, godkjente og nylig kursgjennomførte ekvipasjer på Dombås 21. og 22. august. Det var påmeldt 2 ekvipasjer på onsdag og 6 på torsdag.

Været under gjennomføringen var en blanding av sol og regn uten den helt store varmen.

Til gjennomføringen så stilte Dombås hundesenter sitt undervisningsrom og treningsterreng til disposisjon, dette fungerte utmerket

Ekvipasjene begge dager ville ha generell trening, tilsvarende det som var på grunnkurset. I tillegg så hadde vi erfaringsutveksling da alle ekvipasjene hadde masse erfaring med praktisk søk. Vi startet dagene med litt repetisjon av GPS før alle gikk ut og søkte på kadaver. Underveis ble det praktisk trening med GPS og gode diskusjoner rundt kadaversøk.

Noen hadde behov for mindre justeringer av belønning ved funn, eller andre småting, hos andre registrerte vi god utviklingen siden grunnkurset. Som en del av den praktiske gjennomføringen hadde de andre deltakerne mulighet til å følge etter på litt lengre avstand for å få sett andre hunder og variasjonen i reaksjoner og oppførsel på kadaver. Tilbakemeldingene på dette var positiv og at deltakerne opplevde dette som nyttig og lærerikt.

Konklusjonen fra deltagerne var at vedlikeholdssamling for ekvipasjer er svært nyttig og lærerikt. Det anbefales at dette videreføres i NKH

Instruktør fra Norske Kadaverhunder var Per Morten Holand og Nils Steinvik.