Etnedal Sau og Geit hadde bedt inn til grunnkurs kadaversøk. Per Morten Holand og Eivind Arntzen fra Norske kadaverhunder ledet teori og praksisdelen gjennom helga. Fredag stilte 10 personer til teorikveld i kommunestyresalen. Flere hadde sau som en del av leveveien. Alle hundeeiere og kurset/skolert ift ulike typer brukshund. Temaer som eksempelvis holdninger, treningsprinsipper, luktkjegle/vind, søkeplan og GPS ble diskutert. Siste delen ble praktisk GPS-basic.

Lørdag/søndag gjennomførte 7 ekvipasjer den praktiske delen av grunnkurset. Ypperlige områder var gjort tilgjengelig i stor kupert hogstflate med ur, kratt, åpen gressbakke, granskog og flere bratte partier. Flere grupper med sau var synlig i og rundt området. Ulike hunderaser var presentert som Border Collie, Australien shepherd, Husky, Lapphund og Risenschnauzerer. Nivået var høyt. To deltager var klar for prøve når som helst og resten etter en treningsperiode til å forankre nåværende ferdigheter ift hund og mer trygghet GPS. Stor takk til Gunhild Bergene som organiserte kurset, stilte område for praksisfelt til disposisjon, ordnet kadaver og sørget for solid foring av deltagere og instruktører alle dager.

Eyvind Arntzen