Det ble i perioden 25-27 juli 2019 i gjennomført grunnkurs kadaversøk i Kvænangen, Nord-Troms.

Teoridelen ble holdt i lokalene til Kvænangen Næringsbygg på Sørstraumen. Grunnet uforutsette hendelser ble det en avmelding kursdagen slik at det møtte 4 deltakere. Under kurset ble det mye diskusjon om rovdyr, dokumentasjon av tap, krav til dokumentasjon og generelle rovdyrskader.

Spesielt lærerikt for instruktøren var det å høre erfaringer deltakerne har med jerv og ørn.  En av deltakerne er aktiv jervejeger, alle de andre er aktive jegere.  Videre ble teoridelen gjennomført i henhold til NKH sine retningslinjer med en del diskusjon om GPS og kadaversøk før vi avsluttet med litt praktisk GPS trening.
Praktisk del ble gjennomført i Jøkelfjord.  Her ble hundene introdusert til kadaver i en vanlig løype med varierende terreng.  Alle ekvipasjer vil med mere trening være i stand til å stille på godkjenningsprøve senere i høst.

Deltakende hunder var: Hvit elghund, Øst Sibirsk Laika, Malamute og en blandingshund (BC og Finsk lapphund)

Takk til Kurt Solheim for hjelp med forberedelsene til kurset på kort varsel.

Tor Nilsen, NKH