Da har vi Norske kadaverhunder gjennomført vedlikeholdssamling i Glåmos søndag 21/7, sammen med lokale drivkrefter. En hyggelig og lærerik dag for instruktør og forhåpentlig også for deltakerne. Takk også til grunneier som stiller opp med terreng.

Jonny Mathisen