Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøver for søndre del av Nordland.

Det ble i tidsrommet 1-8 juli avholdt prøver for kadaverhunder.

Prøvested var Krutådal i Hattfjelldal kommune.

Det var lagt ut to ulike prøvefelt hvor det befant seg både beitedyr, elg, og rev.

Størrelsen på prøvefeltene var 430 meter x 360 meter, og inneholdt bekker, steinrøyser, kratt og myr i tillegg til fjellskog og bregner.

Utlagte kadaver var ferske og lave temperatur gjorde at de luktet lite.

Prøvedeltakere var en allsidig gruppe, som alle hadde til felles at de var meget engasjerte og dyktige. Reineiere og bønder som skal gå i eget beite, det var tilsynspersoner og vokterhund førere.

Det var nybegynnere med tilsyn, men erfarne med hunder folk.

Da vi oppsummerte etter ei uke, har vi 11 beståtte prøver av 11. startende, og gratulerer

Vefsn, Rana og Hattfjelldal med godkjente kadaverhundekvipasjer.

Vi takker for oppdraget og ønsker hunder og førere lykke til i et viktig arbeid.

Dommere var Laila Hoff og Hermann Sotkajervi

Hattfjelldal 8/7-2018