Norske Kadaverhunder har i samarbeid med Hattfjelldal sau og geit arrangert kurs for kadaverhunder for søndre del av Nordland.

Vi startet mandag 1. juli med et felles infomøte, og deretter avtalte deltakere tid for øktene i felt.

Vi hadde lagt ut flere kursfelt i fjellskog.

Inne i feltene befant det seg både beitedyr og ville dyr som elg og rev.

Deltakere var alt fra erfarne tilsynspersoner med lang fartstid til de som var nybegynnere.

Alle var engasjerte, flinke og lærevillige.

Det deltok 13 ekvipasjer på kurs.

Deltakere var fra Hattfjelldal, Mo i Rana, Mosjøen og Grane.

Både reindriftsnæringa og landbruksnæringa hadde deltakere med.

Norske kadaverhunder takker for oppdraget og ønsker alle ekvipasjer lykke til i videre trening.

Krutådal 8.juli 2019

Instruktører

Laila Hoff

Hermann Sotkajervi