Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk i Stod 3.juli 2019. Det var påmeldt 4 deltagere, men kun 2 møtte til prøven. 

Været under den godkjenningsprøven regn med varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr.

Jan Tore Helge med Verona besto godkjenningsprøven med glans.

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Jan Tore Helge for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

Nils Steinvik