26-.29.4.2012

haltdalen1

Kurs i kadaversøk med hund

Av kjell Smestad

Kurset startet med informasjon og teorikveld på Haltdalen treingsenter.

(tidligere HV)

I Haltdalen hadde ikke lamminga kommet ordentligi gang enda. Det gjorde at ca 25 personer møtte opp. En meget engasjert gruppe.

Noen av temaene på møtet var.:

* Måten de forskjellige rovdyr dreper på.

* Hvor starter kadaversøket.

* Hunders måte å markere på.

* Bruk av GPS

* Prosedyre ved kadaverfunn.

Kurset forutsetter at kadaver kan skaffes lokalt. Dette bød på utfordringer her i og med det var så tidlig i lamminga.

Under møtet kom det melding om en ny bjørn som gikk i sporene til jegerene og den bjørnen som ble skutt for en dag siden.

Ny fellingsløyve ble gitt.

På den praktiske delen deltok fem evipasjer.

En blandingshund, en kelpie, to BC (border collie) og en NEG (Norsk elghund grå)

Hundemateriale var av typen brukshunder som vi finner på bygda.

Uten å gå inn på den enkelte, vil jeg si at kvaliteten på hundene lå langt over det som er vanligt.

haltdalen2

Førerne lærte å gjenkjenne hvordan deres hund reagerte når den fikk lukten av kadaver i nesen. De fikk se hvordan hunden arbeidet for å finne igjen duftsporet når dette forsvannt. Og hva de skulle gjøre når hunden kom fram til målet.

De lærte praktisk bruk av GPS. Dvs. registrering og beskrivelse. De lærte å legge inn koordinater. Slike vi får på PCen, hvis de har radiobjeller og det blir en dødsvarsling. Vi snakket litt om sporlogg og bruk av denne i vår dokumentasjon.

To kursdeltakere var 15 år. Ivrige, dyktige ungdommer. Disse fikk i oppgave å laste ned Garmin Bace Camp og å lære seg å bruke dette.

De må lære seg å sende sporlogger, bilder og funn mellom seg. Dette må de kunne før beiteslipp. Det er de som skal være støttekontakt for "gammelkaran" på dette området.

Videre planlegger beitelaget nytt kurs i uke 37.

Området har betydelige tap til både jerv og bjørn. Lite blir funnet, og enda mindre dokumentert.

Disse kursene gir beitebrukerne en mulighet til å øke gjenfinninga og dermed mulighetene for dokumentasjon og eventuell erstatning.