Norske kadaverhunder har på oppdrag fra Beiarn Beitelag arrangert kadaverhund kurs i

Beiarn 21- 23 juni 2019.

Deltakerne var beitebrukere og tilsynspersoner fra området.

Det deltok 6 førere og 6 hunder.

Hundene var av rasen Border Collie, Alaskan Malamute, Alaska husky, Grå elghund, Schæfer

Feltene var lagt ut på en furumo, med innsalg av både kjerr, og bekker.

Forholdene var varierte med vær som skiftet fra solskinn, regn, lite vind, vindstille og god vind.

Alle deltakere var flinke og engasjerte folk, hundene varierte fra de som markerte tydelig, til de som syns dette med kadaver var lite spennende.

Deltakerne brukte GPS i tillegg til hunden for å løse oppgavene. Kadaverløypa er praktisk retta og i løpet av de seks postene måtte fører og hund løse oppgavene sammen. Her er hundens markering av kadaverlukt det viktigste og fører lærte å kunne lese og forstå hunden.

Kursdeltakere fikk GPS koordinater og fikk i tillegg til kadaver, lete opp ei radiobjelle.

Dette arbeidet linkes opp mot tilsyn og kadaverleiting i det virkelige liv.

Vi takker for oppdraget, og ønsker alle lykke til i videre.

Flere av ekvipasjene kan etter 30 timer tilsyn, stille til prøve.

Instruktører: Hermann Sotakjervi og Laila Hoff