Det ble gjennomført grunnkurs kadaversøk på Røros helgen 31 mai til 2 juni for 9 motiverte ekvipasjer.

Kurset startet fredag kveld med teori og gode diskusjoner.  I tillegg til hundeførerne deltok også Lisbeth som er lokal beitelagsansvarlig og kursarrangør Wenche.

Lørdag og søndag ble det praktisk trening for ekvipasjene i litt kjølig forsommervær.  Det var lagt ut kadaver i 2 forskjellige felt dagen før.  Rundturen startet med å introdusere hunden til kadaver og GPS trening før deltakerne selv skulle finne frem til kadaverdelene som lå i løypa. Det var inspirerende å se fremgangen til ekvipasjene utover i sporet, både med GPS og kadaverlukt.  Noen av ekvipasjene hadde ett nivå slik at de kunne gått opp til godkjenningsprøve i nær fremtid. De resterende bør ikke ha problemer med en godkjenningsprøve i september med litt mere trening fremover.  Alle ekvipasjene fikk etter avsluttet runde tips om videre trening fremover.

Det var også gledelig å høre at mange av ekvipasjene tenker å delta på vedlikeholdssamlingene som arrangeres på Røros i sommer og høst før godkjenningsprøven.

Takk til Wenche Aas Myhren for god arrangering, fine lokaler og servering av lokalmat til kaffepausen.

Instruktører fra Norske Kadaverhunder var Per Morten Holand og Tor Nilsen.