NKH vedtok på siste årsmøte at styret skulle søke å etablere kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i den hensikt å utvikle NKH. Leder NKH tok derfor kontakt med leder i NSGs Utmarksråd for å kartlegge evt samarbeidsmuligheter. Møtet ble gjennomført på Harpefoss 27.mai

I NSG bestemmelser så er følgende info lagt ut om utmarksrådets oppgaver, sitat; «Utmarksrådet skal komme med innspill overfor styret i NSG på tema som går på beitebruk og utfordringer knyttet til utmarksforvaltning.» sitat slutt.

Møte med leder av Utmarksrådet på Harpefoss den 27.mai ga ett solid inntrykk av hvilke saker som Utmarksrådet jobber med samt hva som kan være av felles interesseområde for Utmarksrådet og NKH. Spesielt så har prosjektene «Bruk av radiobjeller på lam i Valdres og Nord Fron» belyst ett samarbeidsbehov i felt. I tillegg til dette så synes det som det kan være samarbeidsmuligheter ifbm utdannelse på GPS for brukere av «Telespor» og «Find my»

Som konklusjon på møtet så ble det besluttet å følge opp med ett nytt møte hvor nasjonale representanter for Telespor (Nicolay Boberg Jansen) og  «Find my» (Marit Mjøen Solem) inviteres.  

Nils Steinvik