Norske Kadaverhunder hadde et foredrag om «Hvordan finne kadaver fort nok» på Fåvang grendehus 23 mai for beitebrukere i Fåvang.

Her var det stort oppmøte og engasjement for saken. SNO og kommunen hadde også et innlegg og diskusjonen gjekk om hva en best kan gjøre for å finne fort nok til dokumentasjon.

En trivelig kveld på Fåvang

Jonny Mathisen