Tilstede: Jonny Mathisen, Morten Steinsrud og Nils Steinvik

Meldt forfall: Camilla Akslen og Camilla Jensen

Innkommet post:

 • Intet nytt å rapportere

Utsendt post:

 • Søknad FKT midler sendt fylkesmannen i Troms/Finnmark

Eksterne møter:

 • 14.07 Møre og Romsdal – Valldal. Rovviltkonferanse
 • 16.01 Oppland, Lillehammer, Rovviltseminar
 • 21 og 22.01 Nasjonal konferanse – Hamar
 • 28.01 Oppland regionmøte Norddalen
 • 29.01 Oppland regionmøte Valdres
 • 30.01 Oppland regionmøte Sørdalen
 • 06.02 Oppland regionmøte Midtdalen

Planlagte eksterne møter:

 • 02.03 Telemark Årsmøte Sau og Geitavslag

Oppfølgingssaker fra forrige styre/arbeidsmøte

 • Årsmøte 2019 (NS)
  • Olavsgård/Jessheim lørdag 23.mars kl 1500 (bestilling av hotell og møterom) (NS)= OK
  • Aktivisering av valgkomite (CA) = Må følges opp (NS)
  • Rapport fra fagavdelingen til årsmeldingen (MS)
   • I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Vedtektsendring ifbm etablering av lokale lag
  • Innspill fra styremedlemmene om hva NKH skal ha som ambisjon i 2019 (Alle) = I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Herunder aktivitetsplan (Alle),= I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
    • Prosjekter, prioriteringer etc = I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Økonomiplan (MS/JM)
    • Justeringer= I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Strategiplan (NS)
    • Nytt = I prossess, (offentligjøres sammen med innkalling til årsmøtet)
   • Ajourføring av sentralt medlemsregister på WEB (NS)
    • Blir utført som del av nytt medlemsregister (avtale med leverandør)= Venter på svar fra leverandør, KP Kvam
   • Webside
    • Justeringer på forsiden (CA) = I prossess, NS følger opp
   • Støtte fra Garmin (NS)
    • Intet nytt
   • FKT midler (NS/JM)
    • I prossess, søknad sendt Finnmark/Troms, JM og NS følger opp
   • Fagavdelingen (MS)
    • Instruktørsamling 2019
     • Status tid, sted, innhold, deltagere = OK
    • Nettsalg (CA)
     • Status egne elev vester = Status rapporteres til neste styremøte
     • Kontraktsforslag = Følges opp (NS)
    • Profilering (CA/CJ)
     • Facebook gruppe - status = OK
     • «Ny folder» - status = Følges opp av MS,
     • Roll ups, NKH bør ha Roll Ups for å bruke ved utstillinger/seminarer etc. – Status = Følges opp av MS,
     • ØkonomiStatus (JM)
      • Nettsalg – status (CA ansvar) - NS følger opp)
      • Levering av regnskap til regnskapsfirma = leveres fredag 15.02
      • Retningslinjer for rapportering fra Leder og nestleder =OK
     • Prosjekt rapport – offentliggjøring (JM/CA)
      • Offentligjøres snarest mulig, MS/NS

 Nye saker

 • Planlagte møter/besøk
  • Nord Østerdal prosjektet (beredskap) NS
  • Find my (satellitt bjeller) (samarbeidsmuligheter) JM
  • Flå jakt og fiskesenter (jakthunder/aversjonstrening) NS
 • Nasjonal konferanse Hamar i 2020
  • Mulig foredrag fra NKH – Tittel «Hvordan finne kadaver» NS følger opp

Referent Nils Steinvik