Møtt: Nils(NS), Morten(MS) og Jonny(JM)

Forfall: Camilla A(CA) og Camilla J(CJ)

Innkommen post: NS

* Referat div jule helsinger

* Invitasjon rovviltnemdsmøte Hedmark 14 des NS møtt

* invitasjon rovviltnemdsmøte Oppland 19 des NS møtt

* invvitasjon rovdyrkonferanse i Valldal 14 jan NS møtt

Utsendt post: NS

* Det er sendt ut infobrev om NKH til alle fylkeslag i Norsk sau og geitavlslag,SG, Norsk bondelag og Norsk småbrukerlag NS

* Det er søkt om restmidler fra FKT i Oppland og Finnmark, vi har fått svar fra Oppland der de bevilget 20.000,- NS

* Regionmøter i Oppland fordeles på Morten og Nils

* Dyr i Drift møte i Tromsø, Jonny møter.

* Sjekker om vi kanl møte på div årsmøter i fylkeslag, NS

Eksterne møter

* Nasjonal beitekonferanse Hamar 20- 21 januar, NS møter

* Møte med kompani Kvam (WEB) NS møter

Oppfølgingsaker

* Årsmøte 2018

* Foreløpig bestemt Bodø 24 mars, Jonny sjekker om det er mulig å samle instruktørsamling og årsmøte på Gardemoen samme helg.

* Valgkomite er aktivisert NS

* Rapporter fra fagavdeling må være klar til neste møte (feb) Morten

* Prosjektrapporter skal legges ut på nett JM

* Ambisjoner for 2019 (vedlegg til årsmeldingen) NKH må være klare til neste styremøte ALLE

* Økonomiplan justeres MS og JM

* Strategiplan utarbeides til neste styremøte NS

* Medlemsregister, blir i orden og utsendt kontingentkrav medio feb NS

* Webside, fremside justeres etter avtale + at kontingentinfo legges ut CA

* Garmin intet nytt

* Instruktørsamling planlegges gjennomført samme helg som årsmøtet.

* Nettsalg status må være klar neste styremøte. CA og JM

* Profilering, Facebook ok, ny folder intet nytt, Roll ups intet nytt CA/CJ

* Årshjul ok

Økonomi

* Levering av regnskap med Feb JM

* Retningslinjer for rapportering leder og nestleder MS/CA/CJ

REF

Jonny