Årets konferanse var den 10. konferansen som ble gjennomført, noe som tyder på at den har kommet for å bli samt at den har stor interesse da det var over 100 påmeldte.

Det var forelesere fra KLD, Miljødirektoratet, rovviltnemnd, diverse forskere og forskjellige organisasjoner.

Det var presentasjoner og debatter med ulike vinklinger og synspunkter som preget konferansen. Bjørn, ulv, jerv, forvaltning, dyrevern, politikk og teknologi m.m.

Fullstendig oversikt og fremlagte presentasjoner er utlagt på www.naturutvikling.no

Som representant for NKH var min rolle foruten å være tilstede og høre/lære av foredragene å etablere kontakt med tilstedeværende aktuelle samarbeidspartnere, noe som også ble gjort.

Hovedinntrykk fra konferansen var at den var godt planlagt, godt gjennomført og gode forelesere.

Det anbefales at NKH til neste konferanse benytter anledningen til å profilere egen organisasjon med å holde for eksempel ett foredrag.

Nils Steinvik