Nyeste artikler:

Godkjenningsprøve i Øyer 20.10.2019. Det var meldt på fem deltagere. Det ble lagt ut to felt fordi to deltagere skulle bruke samme hund. Et felt var ganske flat med mye langt tørt gras og noe skog på 72 mål. Det andre var litt brattere med halvparten skog og halvparten snaufelt på 62 mål. Det var norsk grå elghund, islandsk fårehund, toller og border collie som stilte til start. Alle løste oppgaven på sin måte, noen fant alle objektene pluss bjella og andre fant to og bjella. Det vil si alle bestod med glans. Takk til Astrid som hadde funnet grunn, som holdt hus og serverte kaffe og mat. Gratulere til Astrid, Terje. Morten Therese og Signhild. Tusen takk for en fin og hyggelig dag.

Kristian og Jonny

 

Åpen post der vi som tilhørere kan si noe før møte. Dette samordner faglaga og OSG i forkant.

Der tok eg fra OSG opp ulven som har gjort skade i Nordre Land og rundt der. Her ble det sagt at ulven skulle felles på lisensjakt og skadefelling vurderes hvis det ikke lykkes.

Leder fra Bondelaget tok opp flytting av lisensfellingsperioden og bekymringen vi har angående høringen om nye regioner.

OBS ved egen repr ønsket at det skulle gis skadefelling på jerv også i lisensfellingperioden for jerv.

Dette var en invitasjon fra Fylkesmannen i Innlandet der målet var å diskutere muligheter med elektronisk overvåkning. Vi benyttet anledningen til møter med Telespor før møte og FindMy etter møte, her fikk vi en oppdatering om nyheter og framtidsutsikter. Dette vil disse aktørene lansere utover vinteren.

Oppland Sau og Geit og Norske kadaverhunder var der fordi vi har bred erfaring gjennom flere prosjekter der vi har benyttet disse hjelpemidlene.

Øystein Holand, Professor, møtte for å se hva vi har gjort.

Årets tredje vedlikeholdssamling på Røros var helgen 25-25 august og oppmøtested var Informasjonstavlen om «UFO i Haltdalen»

Arrangør var som vanlig Røros,Os og Holtålen landbruksavdeling ved Wenche Aas Myhren.

Det var påmeldt 7 ekvipasjer lørdag og 8 på søndag.2 av ekvipasjene er tidligere godkjent og tok denne helgen som trening.

Helgeværet var trivelig høstvær med noen få regnbyger.

Slik var prøven i Oppdal, 1. september 2019

Fint vær, fine folk og et fint resultat.

Oppholdsvær og en fin vind fra sør, gav et fint utgangspunkt for de 8 fine deltakerne på prøven denne første dagen i september.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk på Dombås 25 august 2019. Det var påmeldt 3 deltagere.